Kvalitet

Att ta fram produkter med bra kvalitet som uppfyller våra kunders krav och önskemål är en självklarhet för Mobergarna. För att leva upp till detta är vi:

  • Certifierade enligt BRC Global Standard for Food Safety
  • Medlemmar i RSPO och även certifierade enligt RSPO SCCS

Det är även vårt ansvar att vår produktion görs med så låg miljöbelastning som möjligt i alla led eftersom vi vill ha en hållbar utveckling.

EUlogo_c_RGB

Vår policy är följande:

Mobergarna AB tillverkar och säljer småbröd och maränger, huvudsakligen under kundernas egna varumärken. Genom ständig utveckling och förbättring uppfyller vi våra åtaganden gentemot våra kunder, deras krav och förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet och låg miljöbelastning. Vi ska alltid leverera en god och bra produkt i rätt tid och till rätt kostnad. En bra och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. Stor vikt läggs vid förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och skyddsorganisation.

Vår ambition är att vara den främsta EMV leverantören inom vårt segment. Detta ska vi göra genom att:

  • Säkerställa att vi uppfyller relevant lagstiftning gällande såväl livsmedel, miljö som arbetsmiljö.
  • Vara certifierade enligt BRC Global Standard for Food Safety
  • Garantera äktheten hos våra produkter genom att fokusera på livsmedelssäkerhet i hela produktionskedjan
  • Producera produkter som uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar
  • Alltid använda bra råvaror som är fria från GMO, endast innehåller certifierad palmolja och där leverantörerna arbetar för social rättvisa i alla led

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan. Som ett led i detta arbete använder vi oss av FSC-certifierat emballage och certifierad palmolja då hållbart producerade råvaror är viktigt för oss.

Palmolja

Vi har tagit ett aktivt val att göra vad vi kan för att bidra till en hållbar produktion av palmolja. Mobergarna är medlemmar i RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (www.rspo.org) och sedan våren 2014 använder vi enbart certifierad palmolja i våra kakor. Från och med januari 2017 använder vi endast SG eller IP palmolja. Vi kan även erbjuda produkter utan palmolja. Kontakta oss gärna för mer information.